OPINTOKLUBI

Yhteisön blogi opiskelemisesta, oppimisesta ja tuetusta opiskelusta

Opintojen tuki

”Opiskelussa vaikeinta on motivaation ylläpito. Erityisesti masennuksen aikana se on raskasta. Elän yksin, joten kotona ei ole ketään motivoimassa. Jos joku edes joskus sanoisi, että hyvä siitä tulee, olisi tilanne toinen.” IT-tradenomiopiskelija

Klubitalolla mielenterveyskuntoutujat työskentelevät omien voimiensa ja kiinnostustensa mukaisesti. Klubitalon kuntoutuja on tasavertainen yhteisön jäsen, joka halutessaan saa tukea työllistymiseensä.

Kouluttautuminen on työllistymisessä yhä tärkeämpää, joten syksyllä 2013 opintovalmentaja aloitti kehittämään tuetun opiskelun mallia Itä-Helsingin ja Helsingin Klubitaloilla. Tuetun opiskelun malliin liittyy vertaistuki, yksilöllinen ohjaus ja yhteistyö oppilaitosten kanssa.

Vertaistuki

Yksi Klubitalon valteista on vertaistuki. Klubitalon opiskelevat jäsenet voivat tavata toisiaan opiskelijaryhmässämme. Ryhmässä vaihdamme kuulumisia ja käsittelemme yhdessä valittuja opiskeluun liittyviä aiheita. Niitä ovat olleet muun muassa ajansuunnittelu, viivyttely, oppimisstrategiat, vuorovaikutustilanteet ja yksinäisyys. Lisäksi opiskelijat tsemppaavat toisiaan omassa WhatsApp-ryhmässään ja kokoontunvat kaksi kertaa viikossa opiskelemaan sille varattuun rauhalliseen tilaan.

”…(Opiskelijaryhmästä) on ollut korvaamatonta apua mulle. Sen kokoontumiset, muitten tuki.” Graduvaiheen opiskelija

Työ- ja opintoyksikkö järjestää yhdessä opiskelevien jäsenten kanssa säännöllisesti opintoja miettiville erikseen omia ryhmiä. Ryhmissä pohdimme eri opiskeluvaihtoehtoja, täytämme hakemuksia ja suunnittelemme valintakokeisiin valmistautumista. Yksittäisissä aikatauluissa myös opintovalmentaja voi olla tukena.

”(…) Mikä myös auttaisi, olisi hyvien esimerkkien, hyvien tarinoiden kuuleminen. Se että löytäisin ihmisiä jotka uskovat kykyihini ja siihen että löydän työn, olisi huippua.” Matkailualan aikuisopiskelija

Opiskelija voi myös osallistua Klubitalon toiminnan ylläpitämiseen liittyviin töihin yhdessä muiden jäsenten kanssa. Työtehtävät voi valita myös niin, että ne tukevat opiskelua. Tarvittaessa sopivia tehtäviä voidaan miettiä yhdessä opintovalmentajan kanssa.

”Klubitalo itsessään on auttanut. Se, että siellä saattoi käydä ja sain käytännön harjoittelua tehtävissä.” Merkonomi

”Klubitalo, että sinne voi mennä vaikkei jaksaisi tehdä paljon mitään tai harvemmin jaksaa sinne raahautua. Siellä joku varmasti tervehtii. Kysyy, mitä kuuluu, kannustaa yms. saa olla, ku just on.” Graduvaiheen opiskelija

Yksilöllinen tuki

Helsingin ja Itä-Helsingin klubitaloilla opintovalmentaja tukee opiskelevia jäseniä tarvittaessa yksilöllisesti. Tähän liittyy välittäminen ja kuunteleminen, opintojen jäsentäminen, tarvittaessa opintojen räätälöinti yhteistyössä oppilaitoksen kanssa, opiskelutekniikoiden ja ajansuunnittelun harjoittelua tai ihan vain tukena oloa silloin kun opiskelijan omat voimat tai ideat eivät riitä.

”Klubitalon tuki auttoi, kun tehtiin konkreettisia aikataulutuksia ja suunnitelmia opintovalmentajan kanssa vähän kerrallaan.” Merkonomi

”…Kun on hirveesti lääkkeitä, on väsynyt, tukea tarvii, voi olla vaikea muistaa. (…) Ja sit kun ei oma keskittymiskyky riitä, niin sit jos rauhallisesti kahdestaan opetellaan.” Puutarha- ja kahvilatyöntekijä.

”Minulle on eniten ollut apua siitä, että olen saanut keskustella asiantuntijoiden ja opintovalmentajan kanssa opiskeluuni ja oppimiseeni liittyvistä kysymyksistä. Heidän avullaan olen voinut tarkistaa, olenko ymmärtänyt asiasisällöt oikein, ja he ovat myös tuoneet esille uusia näkökulmia näihin sisältöihin.” Jatko-opiskelija

Oppilaitos- ja verkostoyhteistyö

SDO.jpgKlubitalo pyrkii syventämään ja kehittämään yhteistyötään oppilaitosten kanssa. Toiveena on, että Klubitalon tuki olisi oppilaitoksissa tunnettu vaihtoehto, jos opiskelija voi huonosti.

”(Vaikeaa oli) muistiongelmat opintojen suhteen, oppiminen oli vaikeaa. Päivärytmin ylläpitäminen oli haastavaa. Kun mieli on parempi, muisti on parempi. (…) Päivärytmi helpottui kun sain kevennetysti opiskella.”Datanomi

Opintojen keskeytyminen on riski, joten on tärkeää, ettei opiskelija jää yksin. Joskus sairauslomaa tarvitaan, mutta silloinkin yhdessä tekeminen voi edistää kuntoutumista. Opintojakin voi jatkaa Klubitalolla oman jaksamisen mukaan, ja niitä voi pohtia yhdessä opintovalmentajan kanssa.

”Klubitalolla on ollut suuri merkitys, koska olen saanut opiskella täällä omaan tahtiini 2-3 kertaa viikossa pari tuntia kerrallaan.” Graduvaiheen opiskelija

Toisaalta haluamme osaltamme lisätä ymmärrystä, kohtaamista ja hyvinvointia oppilaitoksissa ja yhteiskunnassa mm. välittämällä säännöllisesti kokemusasiantuntijoita tulevien sote-ammattilaisten koulutuksiin ja toimimalla aktiivisesti Nyyti ry:n koordinoimassa opiskelijahyvinvointiverkostossa.

Kiinnostuitko?

VastavalmistunutKlubitalolla emme kysele diagnooseja eikä meille tarvitse lähetettä – jos luulet, että me voisimme olla sinua varten, tule tutustumaan!

Jos olet kiinnostunut Helsingin Klubitalon opintojen tuesta, voit olla suoraan yhteydessä Työ- ja opintoyksikköön: toy.helsinki@eskot.org Opintovalmentajien liikkeet löytyvät somesta: #opintojentuki.

Artikkeli lyhennelty teema-artikkelista, joka on julkaitu Oppimisvaikeus.fi-sivustolla.

 

 

Siirry sivun alkuun

%d bloggers like this: